Куп`янський автотранспортний фаховий коледж

Логотип

КУПЯНСЬКИЙ

АВТОТРАНСПОРТНИЙ  ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ                     

 

В. о. директора  Щербакова В.В.

                                           

         Куп’янський автотранспортний фаховий коледж належить до найстаріших навчальних закладів України. Його історія бере початок у 1885 році.

         8 березня 1950 року відбувся перший випуск техніків – механіків автотранспорту. За всі роки коледж підготував понад 21000 спеціалістів для автомобільної галузі.

         КАТФК на сьогоднішній день – це сучасний навчальний заклад І рівня акредитації. Для студентів створені необхідні умови для навчання. Коледж має 30 аудиторій, 8 лабораторій, 2 комп’ютерні класи, навчальні майстерні загальною площею 1084 кв.м, автомобільний гараж площею 440 кв.м, який нараховує 5 навчальний вантажних і 4 легкових автомобілів, бібліотеку і читальну залу з загальним фондом 53 378 книг, спортивну залу, спортивний майданчик, їдальню. На період навчання студенти забезпечуються гуртожитком.

 

Куп’янський автотранспортний фаховий коледж здійснює підготовку фахівців за спеціальностями:

- 274 "Автомобільний транспорт"- освітня програма: «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів»;

- 275 "Транспортні технології(на автомобільному транспорті)" - освітні програми «Організація перевезень і управління на автотранспорті»; «Організація та регулювання дорожнього руху»,

а також випускники отримують робочу професію водія автотранспортних засобів категорії С і В.

         Після закінчення навчального закладу випускники отримують диплом Державного зразка

         В навчальному процесі застосовується сучасна комп’ютерна техніка, технічні засоби навчання. Навчально – технічна база відповідає всім вимогам вищого навчального закладу І рівня акредитації. Педагогічний колектив коледжу успішно працює над впровадженням комп’ютерно – інформаційних технологій, організацією та урізноманітненням видів самостійної роботи студентів, запроваджує тестовий контроль знань, вдосконалює кредитно - модульну систему навчання. Викладачі коледжу беруть участь в обласний семінарах.

         Куп’янський автотранспортний коледж входить до складу навчально - науково – виробничого комплексу з Харківським національним автомобільно – дорожнім університетом, що дозволяє вдосконалювати навчально – виховний процес, підвищувати кваліфікацію викладачів, співпрацювати кафедрами і цикловими комісіями, продовжувати навчання випускників коледжу за спеціальностями з ІІІ і ІV рівнями акредитації.

         Коледж має тісні шефські відносини з автопідприємствами, автовокзалами, автопарками акціонерних товариств Харківської, Луганської областей, де в подальшому працевлаштовуються випускники.

 

Дата заснування                                                               

1885р.