ЗАРАХУВАННЯ НА НАВЧАННЯ

НАКАЗИ про ЗАРАХУВАННЯ НА НАВЧАННЯ  

студентами 1 курсу денної форми навчання за спеціальностями на базі базової загальної середньої освіти за державним (регіональним) замовленням

Спеціальність 274 Автомобільний транспорт    за ОПП «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів»

Спеціальність 275 Транспортні технології /275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

за ОПП   «Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті»

Спеціальність 275 Транспортні технології /275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

 за ОПП  «Організація та регулювання дорожнього руху»

на базі повної загальної середньої освіти за державним (регіональним) замовленням