ЗАРАХУВАННЯ

НАКАЗИ про ЗАРАХУВАННЯ НА НАВЧАННЯ  

студентами 1 курсу денної форми навчання за спеціальностями

на базі базової загальної середньої освіти

за державним (регіональним) замовленням

Спеціальність 274 Автомобільний транспорт за ОПП «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів» переглянути

Спеціальність 275 Транспортні технології /275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

за ОПП  «Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті»   переглянути

Спеціальність 275 Транспортні технології /275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

 за ОПП  «Організація та регулювання дорожнього руху»   переглянути

за кошти фізичних осіб

Спеціальність 274 Автомобільний транспорт за ОПП «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів» ;

Спеціальність 275 Транспортні технології /275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

 за ОПП  «Організація та регулювання дорожнього руху»   переглянути