ВСТУПНИКИ, РЕКОМЕНДОВАНІ ДО ЗАРАХУВАННЯ (на базі 11 кл.)

СПИСОК ВСТУПНИКІВ на базі повної загальної освіти ( 11 кл.), 
РЕКОМЕНДОВАНИХ ДО ЗАРАХУВАННЯ НА КОНТРАКТ 

спеціальність 274 АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ

ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТ АВТОМОБІЛІВ І ДВИГУНІВ

 

спеціальність 275 ТРАНСПОРТНІ ТЕХНОЛОГІЇ (на автомобільному транспорті)

ОРГАНІЗАЦІЯ ПЕРЕВЕЗЕНЬ І УПРАВЛІННЯ НА АВТОМОБІЛЬНОМУ ТРАНСПОРТІ

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА РЕГУЛЮВАННЯ ДОРОЖНЬОГО РУХУ