Список рекомендованих до зарахування на навчання на II курс на основі повної загальної середньої освіти

Державний вищий навчальний заклад «Куп’янський автотранспортний коледж»

Список рекомендованих до зарахування на навчання на II курс на основі повної загальної середньої освіти

Форма навчання: Денна

Освітньо-кваліфікаційний рівень: Молодший спеціаліст

Спеціальність: 275 Транспортні технології.  Організація та регулювання дорожнього руху

Бюджет

За конкурсом

№п.п. ПІБ Конкурсний бал
1 Політов Владислав Олександрович 409
2 Авраменко Артем Володимирович 390
3 Скворчевський Ігор Юрійович 382
4 Григоров Максим Олегович 354