Працюємо творчо, ефективно!

 Працюємо творчо, ефективно!

Готуємо конкурентноспроможного, кваліфікованого фахівця!

     Історія Куп’янського автотранс-портного коледжу починає свій відлік у далекому 1885 році з відкриття Куп’янського Олександрійського ремісничого училища, яке готувало механіків сільського господарства для Куп’янського повіту. У 1919 році на базі училища відкривається Куп’янська проф-техшкола, де навчались майбутні спеціалісти з ремонту сільгоспмашин.

Протягом наступних шестидесяти років неодноразово змінювались назва закладу та фахові напрямки підготовки кадрів.

Перший випуск техніків-механіків автотранспорту відбувся 8 березня 1950 року. За роки свого існування Куп’янський автотранспортний коледж підготував більше 20000 спеціалістів високого рівня. Нині у коледжі навчається 596 студентів денної та  заочної форм навчання.

Сьогодні Куп’янський автотранспорт-ний коледж – це сучасний вищий навчальний заклад, який здійснює підготовку фахівців за спеціальностями:

- 274 "Автомобільний транспорт"- освітньо-професійна програма: «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів»;

- 275 "Транспортні технології (на автомобільному транспорті)" - освітньо-професійна програми «Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті»; «Організація та регулювання дорожнього руху»,

Навчання студентів проводиться в 31 сучасно обладнаній аудиторії та 7 спеціа-лізованих лабораторіях. Значна увага приділяється у коледжі формуванню практичних навичок майбутніх фахівців.

Навчальні площі закладу становлять понад 1000 м2. Є власний автомобільний парк, автодром.

До послуг студентів – бібліотека, читальна зала, оздоровчий комплекс, дві спортивні зали, гуртожиток, їдальня.

Навчально-виховний процес здійснюють висококваліфіковані викладачі, які неодноразово були учасниками обласних конференцій, виставок. Їхні наукові-методичні розробки відзначені дипломами та грамотами різних ступенів.

Педагогічний колектив коледжу успішно працює над впровадженням у навчальний процес комп’ютерно-інформаційних технологій, організацією та урізноманітненням самостійної роботи студентів. Вдосконаленням кредитно-модульної системи навчання, запровадженням тестового контролю знань студентів.

Коледж входить до складу навчально-науково-виробничого комплексу з Харківським Національним автомобільно-дорожнім університетом, має тісні шефські відносини з підприємствами автомобільного транспорту різних форм власності східного регіону (авторемзаводами, автовокзалами. 

Випускники КАТК своєю працею і досягненнями роблять вагомий внесок у розбудову нашої держави.

 

Можливі місця працевлаштування випускників КАТК:

 • автотранспортні підприємства;
 • станції технічного обслуговування;
 • приватні підприємства по пасажирським та вантажним перевезенням;
 • дорожні будівельно-експлуатаційні служби;
 • відділи з перевезення вантажів при митницях, залізниці, МНС.

 

Посади, які може займати випускник КАТК:

 • механік;
 • механік з випуску автотранспорту (завідувач гаражем);
 • керівник станції технічного обслуговування;
 • бухгалтер-касир;
 • ревізор;
 • менеджер з організації вантажних та пасажирських перевезень;
 • керівник відділу експлуатації;
 • майстер дорожньо-експлуатаційної служби;
 • начальник дільниці з організації дорожнього руху.