Навчальний процес

Положення про організацію освітнього процесу

Стратегія і перспективні напрями розвитку освітньої та інноваційної діяльності

Порядок та умови обрання студентами вибіркових дисциплін 

Положення про переведення студентів на вакантні місця державного замовлення

Оприлюднені рішення педагогічної ради

                -  Рішення педагогічної ради про затвердження стратегії і перспективних напрямів розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності коледжу

               - Рішення педагогічної ради  про затвердження зразку та порядку виготовлення власного документа про вищу освіту

               - Рішення педагогічної ради про визначення системи та затвердження процедури внутрішнього забезпечення якості вищої освіти

Положення про екзаменаційну комісію

Правила призначення академічних стипендій

Положення про наукове товариство студентів

Графік проведення місячників предметних комісій