Організація та регулювання дорожнього руху гр.31д

ЗАВДАННЯ для студентів 3 курсу гр. 31-д

Дисципліна Викладач Завдання
Основи філософських знань (ОФЗ)

Гречук О.В.
grecukolga@gmail.com

 Google Classroom

 https://classroom.google.com/c/MTU2MDg0NTkwOTQz?cjc=t2w34uu

Електротехніка

Трегубова О.М.
om_tregubova@ukr.net

 
Обчислювальна техніка Рисова В.В.
r_v_v_@ukr.net
 
ТЕА Руденко О.А.
mechanic908@ukr.net
 

Англійська мова за проф.
спрямуванням

Головаш О.Ю.
bozonhigsa7@gmail.com
Завдання 
Завдання 3.11

Правила та безпека дорожнього
руху  (ПДР)

Хиленко Б.К.
bogdanhil@yandex.ua
Урок 28 Практична робота № 6
Урок 29 Практична робота № 7
Урок 30 Правила перевезення людей та вантажу 
Урок 31 Практична робота № 8
Урок 32 Буксирування ТЗ. Навчальна їзда, рух в колонах  
Урок 33 Рух у житловій зоні 
Урок 34 Практична робота № 9
Урок 35-36 Технічний стан ТЗ

Урок 37 Практична робота № 10
ТЕВАД Промська Л.М.
lubovpromskaya@gmail.com

код доступу у Google Classroom

лекції, практичні - iuntwph
курсова робота - vKuucuf

Вища математика Тихонова О.В.
lenatixo546185@gmail.com
 
Економіка транспорту Друшляк Т.П.
dryshliaktatiana@gmail.com
 
Теор. і констр. автом. Руденко В.А.
vitalnet20@ukr.net
Підручник Волков  Теорія руху  автомобіля
Самостійна  робота