Організація та регулювання дорожнього руху гр.31д

ЗАВДАННЯ для студентів 3 курсу гр. 31-д

Дисципліна Викладач Завдання
ОДР Хиленко Б.К.
bogdanhil@yandex.ua
 Заняття 3
 Заняття 4
Обчислювальна техніка Рисова В.В.
r_v_v_@ukr.net
 
ТЕА Руденко О.А.
mechanic908@ukr.net
 Код доступу у Classrum - 4mm7tpa 
Посилання на вхід до кабінету:
 https://classroom.google.com/c/NDAyNjQ4MjEwNTU2?cjc=4mm7tpa
Основи філософських знань (ОФЗ) Гречук О.В. 
grecukolga@gmail.com
 Код доступу у Classrum - evrpg6v

Англійська мова за проф.
спрямуванням

Головаш О.Ю.
bozonhigsa7@gmail.com
 

Правила та безпека дорожнього руху  (ПДР)

Хиленко Б.К.
bogdanhil@yandex.ua
 
ТЕВАД Промська Л.М.
lubovpromskaya@gmail.com
код доступу у Google Classroom - gwputby
ТЕВАД Курсова робота Промська Л.М.
lubovpromskaya@gmail.com
 код доступу у Google Classroom - d2455hx

Економ. та
планування ОДР

Друшляк Т.П.
dryshliaktatiana@gmail.com
 
Теор. і констр. автом. Руденко В.А.
vitalnet20@ukr.net
код доступу у Google Classroom -xjiucf7
Вища математика  Григорова Н.В.