Організація та регулювання дорожнього руху

Дисципліна Викладач Завдання
Основи філософських знань
(ОФЗ)

Гречук О.В.
grecukolga@gmail.com

 
Електротехніка

Трегубова О.М.
om_tregubova@ukr.net

 
Обчислювальна техніка Рисова В.В.
r_v_v_@ukr.net
 
ТЕА Руденко О.А.
mechanic908@ukr.net
 

Англійська мова за проф.
спрямуванням

Головаш О.Ю.
bozonhigsa7@gmail.com
 

Правила та безпека дорожнього
руху  (ПДР)

Хиленко Б.К.
bogdanhil@yandex.ua
 
Укр.мова за проф. спрям.

Підгайко В.А.

 
ТЕВАД Промська Л.М.
lubovpromskaya@gmail.com
 
Вища математика Тихонова О.В.
lenatixo546185@gmail.com
 
Економіка транспорту Друшляк Т.П.
dryshliaktatiana@gmail.com
 
Теор. і констр. автом. Руденко В.А.
vitalnet20@ukr.net
Підручник Волков  Теорія руху  автомобіля
Самостійна  робота