Організація та регулювання дорожнього руху

Дисципліна Викладач Завдання
Основи філософських знань

Гречук О.В.
grecukolga@gmail.com

Теми для вивчення
Технічні засоби ОДР

Промська Л.М.
lubovpromskaya@gmail.com

 Тема 3.   Тема 4. Тема 4 питання 7-8
Тема 4 питання 9-10
Д.З. Приклади розмітки до Теми 4
Тема 4 Заняття 33  Тема 4 Заняття 34
Тема 4 Заняття 35  Тема 4 Заняття 36
Тема 5 Заняття 37  
Тема 5 Заняття 38  
Тема 5 Заняття 39
Тема 5 Заняття 40  Тема 5 Заняття 41

Тема 5 Заняття 43
Пактична робота 4 
Питання до екзамену

Обчислювальна техніка Сидоренко В.О.
sidorenko_victor@ukr.net
Лекція і завдання 
Тема.Робота з пошук.ситемами
Практична робота 13

Англійська мова за проф.
спрямуванням

Головаш О.Ю.
bozonhigsa7@gmail.com
Підручник  Завдання
Завдання на 4.05-9.05   
Завдання 12-15.05

Автоматичні засоби управління
дорожнім рухом

Черкашин В.В.
vadym.cherkhashin@ukr.net

Практичні роботи. Питання до заліку.
Дорожньо - будівельні машини

Духновенко С.П.

Заняття 15. Заняття 16. Заняття 17.
Практичні роботи

Правила та безпека дорожнього
руху  (ПДР)

Кривенко Ю.О. Тема 22 .  Тема 23.  Тема 24
Організація дорожнього руху

Хиленко Б.К.
bogdanhil@yandex.ua

Тема 2. Тема 3.
Практичні роботи
Транспортна географія Багінська Л.В.
baginskaya.larisa@ukr.net
Лекії
Самостійна робота
 НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА

Промська Л.М.
lubovpromskaya@gmail.com

Шляхові підприємства
Автотранспортні підприємства

Хиленко Б.К.
bogdanhil@yandex.ua

Завдання
Кривенко Ю.О.