Організація та регулювання дорожнього руху

Дисципліна Викладач Завдання
Основи філософських знань

Гречук О.В.
grecukolga@gmail.com

Теми для вивчення
Технічні засоби ОДР

Промська Л.М.
lubovpromskaya@gmail.com

 Тема 3.   Тема 4. Тема 4 питання 7-8
Тема 4 питання 9-10
Д.З. Приклади розмітки до Теми 4

Обчислювальна техніка Сидоренко В.О. Лекція і завдання 

Англійська мова за проф.

спрямуванням

Головаш О.Ю. Завдання

Автоматичні засоби управління
дорожнім рухом

Черкашин В.В.
vadym.cherkhashin@ukr.net

Практичні роботи. Питання до заліку.
Дорожньо - будівельні машини

Духновенко С.П.

Заняття 15. Заняття 16. Заняття 17.

Правила та безпека дорожнього
руху  (ПДР)

Кривенко Ю.О. Тема 22 .  Тема 23.  Тема 24
Організація дорожнього руху

Хиленко Б.К.
bogdanhil@yandex.ua

Тема 2. Тема 3.
 НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА

Промська Л.М.
lubovpromskaya@gmail.com

Шляхові підприємства
Автотранспортні підприємства

Хиленко Б.К.
bogdanhil@yandex.ua

Завдання
Кривенко Ю.О.