Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті

Дисципліна Викладач Завдання
Організація та планування роботи підприємства

Друшляк Т.П.

dryshliaktatiana@gmail.com

Практична робота
Організація міжнародних автоперевезень

Багінська Л.В.

baginskaya.larisa@ukr.net

Практичні заняття. Самостійна робота.

Питання до заліку

Основи бухгалтерського обліку та фінансів Шрамко Н.О.

Практичні роботи.

Самостійна робота.

Економічні зв’язки та ЗЕД Шрамко Н.О. Самостійна робота
Основи податкової системи та страхова справа Печеніжська Л.П.

Завдання Завдання2

Питання до заліку

Транспортне право

Гречук О. В.

grecukolga@gmail.com

Самостійна робота
Охорона праці в галузі

Черкашин М.В.

mishacherkashin@ukr.net

Теми 8 і 9
Основи менеджменту

Друшляк Т.П.

dryshliaktatiana@gmail.com

Питання до заліку
Осчнови маркетингу

Друшляк Т.П.

dryshliaktatiana@gmail.com

Питання до заліку