Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті

Дисципліна Викладач Завдання
Електротехніка та електроніка Трегубова О.М. Питання до іспиту

Організація пасажирських
автоперевезень

Багінська Л.В.
baginskaya.larisa@ukr.net

Теми 19-22.
Методичні вказівки до КП 

Питання до іспиту

Організація пасажирських
автоперевезень

Щербакова В.В.
sherbakoviktoria@i.ua

Теми 20-31.
Метод.вказівки до КП.
Економіка підприємства

Друшляк Т.П.
dryshliaktatiana@gmail.com

Лекції і практичні завдання
Комп’ютерна техніка та інформаційні
технології
Рисова В.В. Завдння
Технічна  експлуатація автомобілів

Руденко О.А.
rudenkoaleksand@ukr.net

Багінський О.А.
schofer.alex@ukr.net

Лекції  Питання до заліку.

Інструкція до лабораторної  роботи

Англійська мова за проф. спрямуванням Головаш О.Ю. Завдання

Правила та безпека дорожнього руху
(ПДР)

Мед. допомога

Хиленко Б.К.
bogdanhil@yandex.ua

Тема 14Тема 15
Гуня о.М. Тема 1
Українська мова
за професійнимспрямуванням
Рябоконь О.Д. Для підготовки до екзамену