Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів гр.31-т, 32-т

ЗАВДАННЯ для студентів 3 курсу гр. 31-т, 32-т

Дисципліна Викладач Завдвння
Технічна експлуатація
автомобілів  (ТЕА)

Руденко О.А.
rudenkoaleksand@ukr.net 

 Код доступу у Google Classroom -
32т -  navqszw 

Посилання на вхід:
 
https://classroom.google.com/c/NDE3MTg3MzU2NjMx?cjc=navqszw

Електрообладнання 
автомобілів
Маляренко В.О.  
Основи філософських
знань (ОФЗ)
Гречук О.В. Код доступу у Google Classroom - 
31-т - pbvjzb7 
32-т  - b4bmi2a
Англійська мова
за проф. спрямуванням
Головаш О.Ю.
bozonhigsa7@gmail.com

 

Правила та безпека 
дорожнього руху  (ПДР)

Багінський О.А.
schofer.alex@ukr.net

 Код доступу у Google Classroom - 
 
Основи технології
ремонту (ОТР)

Багінський О.А.
schofer.alex@ukr.net

Руденко О.А.
rudenkoaleksand@ukr.ne

 Код курса у Google Classroom - 
 Основи охорони праці Черкашин В.В
 vadym.cherkhashin@ukr.net
 
Економіка підприємства Друшляк Т. П.
dryshliaktatiana@gmail.com
 
Безпека життєдіяльності
(БЖД)
Голіба З.В.  
Теорія і конструкція
автомобілів
Руденко В.А.
vitalnet20@ukr.net
Код курса у Google Classroom 
31-т -reur5wi
32-т - td62ejk