Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів гр.31-т

ЗАВДАННЯ для студентів 3 курсу гр. 31-т

Дисципліна Викладач Завдвння
ВСТВ Кривулін В.М
Krivylinvn.vpu27@gmail.com
Завдання--22.10  Завдання--23.10  Завдання 29.10  
Завдання 6.11 Завдання 13.11 Рішення задач
Завдання 24.11  Завдання 27.11
 Електротехніка  Трегубова О.М.
om_tregubova@ukr.net
 
Технічна експлуатація
автомобілів  (ТЕА)

Руденко О.А.
rudenkoaleksand@ukr.net 

 Код доступу у Google Classroom - 3elzpjj
Електрообладнання  автомобілів Маляренко В.О. Завдання
Питання до заліку
Обчислювальна техніка Рисова В.В.
r_v_v_@ukr.net
 
Англійська мова
за проф. спрямуванням
Головаш О.Ю.
bozonhigsa7@gmail.com

Завдання 
Завдання 3.11  Завдання 23.11

Правила та безпека 
дорожнього руху  (ПДР)

Багінський О.А.
schofer.alex@ukr.net

 Код доступу у Google Classroom - eqdyzf7
 
ОФЗ Гречук О.В.
grecukolga@gmail.com
Google Classroom
https://classroom.google.com/c/MTUxNTY5MjM4MTk0?cjc=45cwe5h
 ВСТВ  Кривулін В.М.
Krivylinvn.vpu27@gmail.com
Завдання--16.10  Завдання--22.10  Завдання--23.10  
Вища математика Тихонова О.В.
lenatixo546185@gmail.com
 
Укр. мова
за проф.спрям
Підгайко В.А.  Конспект лекцій
Редагування документів PDF,  DOC 
 код доступу у Google Classroom - 2rpcI3q 
 Завдання 26.10 
 Вправи 09.11.20
 Комп. графіка Сидоренко В.О.
sidorenko_victor@ukr.net
Завдання