Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів

Дисципліна Викладач Завдвння
Безпека життєдіяльності Трегубова О.М.
om_tregubova@ukr.net
Тема 5Тема 6Тема 7
Технічна експлуатація автомобілів
(ТЕА)

Руденко О.А.
rudenkoaleksand@ukr.net

Багінський О.А.
schofer.alex@ukr.net

Методичні вказівки до КП 
Пояснювальна записка до КП
Пояснювальна запыска до КП 2
Довідники і підручники
П
ИТАННЯ ДО ЕКЗАМЕНУ

Електрообладнання  автомобілів Маляренко В.О. Тести, Питання до iспиту.
Організація та планування підприємства Шрамко Н.О. Практичні роботи. Самостійна робота.
Питання до заліку.
Обчислювальна техніка Рисова В.В.
r_v_v_@ukr.net

Тема Графічні зображення
Методичні вказівки_Компас
Практ.робота Графічний редактор Компас
Варіанти завдань Модель
Т
естове завдання для 31т
Варіанти: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10
11  12  13  14  15  16  17  18  19

Теорія і конструкція автомобіля

Руденко В.А.
vitalnet20@ukr.net

Лекції  Самостійна робота
Конспект  
Питання до заліку

Англійська мова
за проф. спрямуванням
Головаш О.Ю.
bozonhigsa7@gmail.com

Завдання для 31т Завдання для 32т
Завдання 31т, 32т
Завдання 27.04 
Завдання 31т 12-15.05

Основи технології ремонту

Руденко О.А.
rudenkoaleksand@ukr.net
Багінський О.А.
schofer.alex@ukr.net

 Конспект лекцій. Самостійна робота.

ЛАБОРАТОРНІ РОБОТИ

Правила та безпека дорожнього руху
(ПДР)

Кривенко Ю.О.

Теми 13-17 Теми 19-21
НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА
З ТО АВТОМОБІЛІВ

Руденко О.А.
rudenkoaleksand@ukr.net

Багінський О.А.
schofer.alex@ukr.net

Руденко В.А.
vitalnet20@ukr.net

Маляренко В.О.

Програма практики
Технологічна карта  
Технологічна карта - приклад
Індивідуальні завдання для студентів
ЛНавчальне віітература

НАВЧАЛЬНЕ ВІДЕО