Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів

Дисципліна Викладач Завдвння
Безпека життєдіяльності Трегубова О.М. Тема 5Тема 6Тема 7
Технічна експлуатація автомобілів

Руденко О.А.
rudenkoaleksand@ukr.net

Багінський О.А.
schofer.alex@ukr.net

Методичні вказівки до КП 
Пояснювальна записка до КП
Пояснювальна запыска до КП 2
Довідники і підручники

Електрообладнання  автомобілів Маляренко В.О. Тести, Питання до iспиту.
Організація та планування підприємства Шрамко Н.О. Практичні роботи. Самостійна робота.
Питання до заліку.
Обчислювальна техніка Рисова В.В. Завдання
Теорія і конструкція автомобіля

Руденко В.А.
vitalnet20@ukr.net

Лекції  Самостійна робота
Конспект

Англійська мова за проф. спрямуванням Головаш О.Ю. Теми для вивчення
Основи технології ремонту

Руденко О.А.
rudenkoaleksand@ukr.net

 Конспект лекцій. Самостійна робота.
Правила та безпека дорожнього руху (ПДР)

Кривенко Ю.О.

Теми 13-17 Теми 19-21