Конкурсний відбір проектів підручників

Результати вибору електронних версій оригінал-макетів підручників для 11 класу, поданих на конкурсний відбір проектів

1. Протокол засідання педагогічної ради (переглянути тут)

2. Результати вибору електронних версій оригінал-макетів підручників для 11 класу, поданих на конкурсний відбір проектів
підручників для 11 класів (переглянути тут)