Інформація про КУП’ЯНСЬКИЙ АВТОТРАНСПОРТНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ

Назва :          «КУП’ЯНСЬКИЙ АВТОТРАНСПОРТНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ»

Адреса :  63701  Харківська обл., м. Куп’янськ, вул. Студентська, 34

Телефон навчального закладу (факс): (05742) 5-66-05

Телефон приймальної комісії: (05742) 5-66-57

Електронна  пошта: kupyanskatk@ukr.net

Рівень акредитації:  І

Підпорядкування: Міністерство освіти і науки, України

Власність: Державна

Ліцензія:   МОН України 

В. о. директора: Трегубова Олена Макарівна

 

Спеціальність

Кваліфікації

Форма навчання

Вступні

іспити

274 "Автомобільний транспорт"  освітньо-професійна програма "Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів"  на базі 11 кл., 

 

Механік

 

денна,

т. н.- 2 р.10 міс.

За сертифікатом незалежного тестування з математики та укр. мови.

 

275 "Транспортні технології (на автомобільному транспорті)"

освітньо-професійна програма "Організація перевезень і управління на автотранспорті" на базі 9 кл,

 

Технік-технолог

 

денна,

т. н.- 3 р.10 міс.

 

Математика (усно)

укр. мова (диктант)

275 "Транспортні технології (на автомобільному транспорті)"

освітньо-професійна програма "Організація перевезень і управління на автотранспорті" на базі 11 кл., 

Технік-технолог

денна,

т. н.- 2 р.10 міс.

За сертифікатом незалежного тестування з математики та укр. мови.

 

275 "Транспортні технології (на автомобільному транспорті)"

освітньо-професійна програма "Організація і регулювання дорожнього руху" на базі 9 кл., 

Технік

денна,

т. н.- 3 р. 10 міс.

 

Математика (усно)

укр. мова (диктант)

275 "Транспортні технології (на автомобільному транспорті)"

освітньо-професійна програма "Організація і регулювання дорожнього руху" ( на базі 11 кл., молодший спеціаліст)

Технік

денна,

т. н.- 2 р. 10 міс.

За сертифікатом незалежного тестування з математики та укр. мови.

 

 

Інформація про діяльність :

         Куп’янський автотранспортний фахлвий коледж - один з найстаріших навчальних закладів України.

         Його історія бере початок у 1885 році  з Куп’янського Олександрівського ремісного училища.

         На теперішній час Куп’янський автотранспортний коледж  - це сучасний навчальний заклад І-го рівня акредитації, який має відповідну навчально-технічну базу: навчальні майстерні, автомобільний гараж, студентський гуртожиток, спортивний зал, їдальню, бібліотечний фонд нараховує 53838 книг  з читальною залою на 100 місць.      

         Коледж входить до складу навчально-науково-виробничого комплексу Харківського національного автомобільно-дорожнього університету (наказ МОН України № 681 від 28.12.2000р.), що дозволяє вдосконалювати навчально-виховний процес, підвищувати кваліфікацію викладачів, співпрацювати кафедрам і цикловим комісіям, продовжувати навчання випускників коледжу за відповідними спеціальностями  III і IV рівнями акредитації.

         На двох денних і заочному відділеннях коледжу здійснюється підготовка молодших спеціалістів для підприємств автомобільного транспорту, дорожнього комплексу, підприємств різних галузей і форм власності за спеціальностями

274 "Автомобільний транспорт":освітньо-професійна програма „Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів” ;

275 "Транспортні технології (на автомобільному транспорті)" освітньо-професійні програми

  • „Організація перевезень і управління на автотранспорті” ;
  • „Організація і регулювання дорожнього руху” ;

Навчально-виховний процес здійснюють 42 висококваліфікованих викладачів, серед них 60% мають вищу категорію.

Після закінчення навчального закладу випускники отримують диплом Державного зразка.

Сьогодні на всіх виробничих ділянках, в усіх сферах автомобільної галузі, в тому числі і на керівних посадах, плідно працюють випускники автотранспортного коледжу. Студенти беруть активну участь в обстеженні пасажиропотоків та плануванні маршрутів і розкладів руху пасажирського автомобільного транспорту в місті Куп’янську і Куп’янському районі.

Перші навички з робітничих професій студенти набувають у майстернях та лабораторіях, обладнаних сучасним устаткуванням. Практичні заняття проводять висококваліфіковані майстри виробничого навчання.

          Куп’янський автотранспортний коледж здійснює курсову підготовку з робітничої професії водій автотранспортних засобів категорії „В” і „С”.

          За роки існування навчальний заклад підготував близько 20 тисяч спеціалістів для автомобільної галузі.

За час роботи на підприємствах випускники коледжу зарекомендували себе кваліфікованими, грамотними, ініціативними працівниками з високим рівнем підготовки за фахом.

 Коледж пишається своїми випускниками, які своєю працею і досягненнями роблять вагомий внесок у розбудову України.

         Колектив постійно працює над впровадженням інтерактивних форм навчання та активних методів праці, постійно підвищує та вдосконалює свій професійний рівень.

Додаткова інформація: Коледж має потужну навчально-технічну базу : навчальні майстерні, автомобільний гараж, студентський гуртожиток, спортивний зал, їдальню, бібліотечний фонд нараховує 53838 книг  з читальною залою на 100 місць.       

Коледж здійснює курсову підготовку з робітничої професії водій автотранспортних засобів категорії „В” і „С”; категорії „В”.