Інформація про діяльність

Склад студентської ради 2015/16 навч.закладу

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ ПО СЕКТОРАМ

Навчально-науковий сектор:

 • здійснює контроль за організацією навчального процесу, відвідування занять студентами;
 • проводить заходи, спрямовані на покращення рівня успішності студентів;
 • залучає студентів до наукової роботи;
 • організує профорієнтаційну роботу серед школярів старших класів;
 • інформує студентів щодо Міжнародних та Всеукраїнських конференцій, семінарів.

 

Культурно-масовий сектор:

 • організує культурний відпочинок студентів коледжу;
 • забезпечує виховання духовності та культури студентів, зростання в студентської молоді соціальної активності, підвищенню рівня освіти у цій галузі;
 • організує та проводить культурні заходи, урочистості в коледжі;
 • здійснює взаємозв’язок з культурними закладами та організаціями міста.

 

Спортивно-оздоровчий сектор:

 • забезпечує студентську молодь можливістю займатися фізичною культурою та спортом;
 • сприяє формуванню у молоді стійкого інтересу до регулярних занять фізичною культурою та спортом, здорового способу життя, підвищенню рівня освіти у цій галузі;
 • організує заходи, що спрямовані на оздоровлення студентської молоді засобами фізичної культури;
 • організує акції та заходи, спрямовані на формування здорового способу життя.

 

Соціально-побутовий сектор:

 • організує роботи по самообслуговуванню гуртожитку, забезпечення гідних умов для навчання побуту і відпочинку студентів;
 • здійснює заходи на створення здорового морально-психологічного клімату в коледжі та гуртожитку;
 • проводить моніторинг студентів щодо покращення умов харчування,проживання у гуртожитку та ін..;
 • підтримує виховання етичних основ і нетерпимості до антигромадських проявів в побуті.

 

Інформаційний сектор:

 • залучає студентів до видавничої, публікаційної роботи;
 • підтримує виховання інформаційної культури студентів;
 • організує своєчасний вихід привітань зі святами;
 • своєчасно оформлює оголошення щодо проведення конференцій, семінарів, тренінгів;
 • оформляє куточки студентського самоврядування.

 

Національно – патріотичний сектор:

 • повсякденне виховання поваги до Конституції держави, законодавства, державних символів – Герба, Прапора, Гімну;
 • здійснює виховання в студентів громадянської позиції; вивчає та популяризує історію українського козацтва, пропагує  історико- культурну спадщину українського народу;
 • проводить заходи, спрямовані на поліпшення військово-патріотичного виховання молоді, формування готовності до захисту Вітчизни;
 • проводить заходи, спрямовані на виховання поваги та любові до державної мови;
 • усвідомлення  взаємозв’язку між індивідуальною свободою, правами людини та її патріотичною відповідальністю.